Za dobu nášho pôsobenia v oblasti predaja živých vianočných stromčekov sme prešli veľký kus cesty. Len vďaka Vám sa nám podarilo vyrásť do takej miery, že Vám môžeme živé vianočné stromčeky ponúkať v mnohých mestách.

Veľmi si vážime Vašu dôveru, bez ktorej by sme to nedokázali.