Informácie o vianočných stromoch

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PRED NÁKUPOM VIANOČNÉHO STROMČEKA

V tomto predvianočnom období sa Združenie pestovateľov vianočných
stromčekov rozhodlo poskytnúť zákazníkom niekoľko rád a informácií
k nákupu živého vianočného stromčeka. Prírodné vianočné stromčeky
na našom trhu sú prevažne vypestované na špeciálnych plantážach.
Pokiaľ chcete mať doma stromček vypestovaný v Slovenskej alebo Českej
republike, odporúčame Vám obrátiť sa na niektorého z našich členov.
Podporíte tým slovenských a českých pestovateľov, chránite životné
prostredie aj naše lesy a zvýšite pravdepodobnosť čerstvosti stromčeka.

Stromček prírodný, alebo umelý?

V Slovenskej republike nebolo štatisticky zistené, koľko ľudí má stromček
prírodný, a koľko umelý, ale v Nemecku má umelý stromček čoraz menej
ľudí a čoskoro ich podiel klesne na 5%. Podľa odborníkov je to dané jednak
tradíciou, a taktiež dobrou životnou úrovňou obyvateľov.

AKO SA CHOVAŤ K ŽIVÉMU VIANOČNÉMU STROMČEKU

Rezaný stromček:
Zakúpený stromček je potrebné skladovať v chladnom prostredí v nádobe s vodou. Odporúčame odrezať malý kúsok kmienku zalepeného miazgou, aby voda mohla do stromčeka preniknúť. Uvidíte, že stromček s čerstvo vykonaným rezom prijme približne 5 litrov vody, a tak zostane naďalej svieži. Pokiaľ máte na stromček stojan s vodou, musí kôra stromčeku dosahovať až do vody. Nesmie sa tak frézovať, pretože stromček nasáva vodu pletivami pod kôrou.
Po Vianociach stromček ostriháme a spálime v peci, skompostujeme alebo odnesieme na zberné miesto.

Stromček v kvetináči:
Stromček prenesieme z vonkajšieho prostredia do miesta s vyššou teplotou 5 až 10 °C (pivnica, garáž) a necháme ho tam niekoľko dní, potom ho prenesieme na chodbu alebo do bytu do nevytápanej miestnosti o teplote 15 až 18 °C. Vo vytápanej miestnosti v byte je potrebné stromček nechávať čo najkratšiu dobu, a samozrejme polievať, ale pozor – nepreliať. Po Vianociach stromček prenášame v opačnom poradí naspäť a nechávame ho až do jari v teplote 1 až 5 °C. Vonku stromček premiestnime až v období, kedy nehrozí neskorý mrazík. Aj napriek tomu, že dodržíme tento postup, sa niekedy stane, že stromček neprežije, pretože nezvládne rozdiel teplôt.

NIEČO MÁLO O PESTOVANÍ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Stromčeky sa pestujú zo semena 2-4 roky v lesných škôlkach, potom sa presadia na plantáže, pričom doba pestovania je u každého druhu iná.
Do výšky 180 cm vyrastie stromček zo semienka za:
jedľa kaukazská 10-15 rokov
smrek pichľavý 10-13 rokov
smrek obyčajný 9-10 rokov
borovica čierna 8-9 rokov
borovica lesná 7-8 rokov
V priebehu pestovania sa každoročne hnoja,ošetrujú proti burine a tvarujú strihom a vyväzovaním. Tieto činnosti sú veľmi nákladné. Po dobu pestovania na plantáži poskytujú stromčeky úkryt drobnému vtáctvu, chrobákom a iným drobným živočíchom. Tiež produkujú životodarný kyslík, ktorý naša civilizácia značne spotrebováva.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VIANOČNÉ STROMČEKY

V Slovenskej republike sa stále stretávame s názorom, že vianočné stromčeky nie sú ekologické, pretože sú vyrezané v lese, kde mohli rásť ďalej. Toto je, samozrejme, zásadný omyl. Všetky naše vianočné stromčeky pochádzajú z plantáži zakladaných špeciálne za účelom ich pestovania!
Vianočný stromček je obnoviteľný prírodný zdroj, čo sa nedá povedať o látkach, z ktorých je vyrobená jeho umelá atrapa!

Vyššie uvedené informácie si môžete stiahnuť ako letáčik a uložiť.